Betingelser

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

1. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske elektronisk via klubbens email (kontakt@odensekarateskole.dk) med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Udmeldelse fritager ikke et medlem for at betale sin eventuelle gæld til foreningen.
Ved udmeldelse sker der ikke forholdsmæssig tilbagebetaling af allerede indbetalt kontingent.

2. Pause
Det er muligt at sætte sit medlemskab på pause i op til 12 mdr. ved at kontakte klubben på mail (kontakt@odensekarateskole.dk). Det koster 49kr. At sætte sit medlemskab på pause og man vil derefter ikke blive opkrævet for ny kontingentperiode. En pause-periode vil indtræde efter indeværende betalt kontingent periode.
For at igangsætte medlemskab efter endt pause skal klubben kontaktes pr. Mail (kontakt@odensekarateskole.dk) og der skal indbetales for næste kontingentperiode.
Efter 12 mdr. vil pausen automatisk ophøre og kontingent vil automatisk blive opkrævet som før pausen indtrådte. – Har man behov for længere pause end 12 mdr. henviser vi til en udmeldelse.
Der skal gå minimum 6 måneder imellem hver pause periode – uanset dennes længde.

3. Kontingent
Kontingentet skal være betalt senest på den oplyste forfaldsdato. Når et medlem ikke har betalt kontingent senest 14 dage efter forfaldsdagen, fremsendes en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100,- kr. Betales denne ikke senest 14 dage efter datoen for 1. rykkerskrivelse, fremsendes 2. rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100,- kr. Såfremt denne heller ikke bliver betalt senest 14 dage efter datoen for 2. rykkerskrivelse vil medlemmet herefter automatisk og uden varsel være at betragte som udmeldt af foreningen og vil således være afskåret fra eksempelvis at
deltage i foreningens generalforsamling, træning,
arrangementer eller i øvrigt repræsentere foreningen ved stævner eller offentligt.
Manglende betaling giver desuden foreningen ret til at sende kravet til inkasso såfremt foreningen finder det nødvendigt.
Ingen tidligere medlemmer, der er udmeldt som følge af kontingentrestance, kan på ny optages som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

 • 4. Personoplysninger
  I Odense Karate og selvforsvars Klub (OKSK) passer vi godt på dine personoplysninger, og vi ønsker, at du som medlem er orienteret om, hvordan vi behandler dem.
  4.1 Formål med behandling af personoplysninger
  OKSK behandler dine personoplysninger til en række formål, som er beskrevet
  nedenfor. Under hvert formål kan du se, hvilke kategorier af personoplysninger vi
  behandler, hvor vi indsamler personoplysningerne fra, og hvorfor vi har lov til at behandle
  dine personoplysninger.
  4.2 Hvilke personoplysninger har vi?
 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • E-mail

4.3 Hvor får vi oplysninger om dig fra?
OKSK behandler kun de personoplysninger du selv har oplyst. OKSK får
dine personoplysninger fra dig, når du melder dig selv eller dit barn ind i klubben, via den
indmeldelsesblanket du udfylder.

4.4 Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger?
Vi bruger dine personoplysninger til at oprette dig/dit barn som medlem af OKSK.
4.5 Hvad bruger vi dine oplysninger til?
OKSK bruger oplysningerne om dig/dit barn til følgende formål: 

 • Indmeldelse og indplacering på rette træningshold
 • Til at kunne søge tilskud fra Odense kommune
 • Din e-mailadresse bruger vi til at sende nyhedsbrev
 • Dit telefonnummer bruger vi til at kunne komme i kontakt med dig i nødstilfælde eller i forbindelse med pludselige aflyste træninger4.6 Videregivelse af dine personoplysninger
  OKSK videregiver ikke dine oplysninger til 3. parter uden dit samtykke. Dog skal vi kunne dokumentere over for kommunen at du/dit barn har været medlem det foregående år.

5. Opbevaring af dine personoplysninger
OKSK opbevarer dine personoplysninger sikkert og utilgængeligt for andre end
bestyrelsen.

Dine oplysninger opbevares kun så længe OKSK har en legitim interesse i at
opbevare dem. Opbevaringen af personoplysningerne sker med respekt for OKSKs
forpligtelser til at opbevare personoplysninger i henhold til regnskabs- og
bogføringslovgivningen. OKSK opbevarer udelukkende dine personoplysninger til
deres oprindelige formål.

OKSK bevarer til enhver tid retten til at anonymisere og efterfølgende bruge den
anonymiserede data til statistiske formål.
5.1 Hvor længe har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
OKSK indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:
Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger om dig/dit barn er nødvendig for, at OKSK kan forfølge en legitim interesse, nemlig at opretholde et medlemskartotek, samt at kunne søge kommunalt tilskud fra Odense Kommune hvert år,
som er udregnet efter antal medlemmer.
Det vil sige, at vi opbevarer dine oplysninger så længe du er medlem, og sletter dem året efter du er meldt ud af klubben, når regnskabet er afsluttet med Odense Kommune.

6 Særligt om billeder
Ved indmeldelse gives der samtykke til at foreningen må benytte billeder af indmeldte til facebook, hjemmeside og/eller på flyers/invitationer eller anden materiale.

Ønsker du derimod ikke at afgive samtykke til anvendelse af billeder på facebook, hjemmeside og/eller på flyers/invitationer eller anden materiale, bedes du kontakte bestyrelsen og/eller fotografen derom. Du bedes ligeledes selv være aktiv i at undgå fotografen. Skulle det ske at du/dit barn er med på et billede uden din samtykke, kan du med det samme bede om at få det fjernet eller få det sløret i sådan en grad at det ikke vil være muligt at genkende personen.

7. Dine rettigheder
Når OKSK behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

7.1 Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger OKSK behandler om dig.

7.2 Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det
omfang, den vedrører direkte markedsføring.

7.3 Retten til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.

7.4 Retten til sletning
Du har ret til at få dine personoplysninger slettet – det gælder både for elektroniske data og for printet data. Det kan du bede om ved at kontakte os på kontakt@odensekarateskole.dk Sletning af dine data sker senest 30 dage efter din henvendelse under hensyntagen til regnskabs- og bogføringslovgivningen, som nævnt under afsnittet “Opbevaring af dine personoplysninger”.

7.5 Retten til begrænset behandling
Du har ret til at begrænse OKSKs behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.

7.6 Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til OKSK, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

7.7 Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis OKSK behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke til offentliggørelse af billeder har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at OKSK ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget før tilbagekaldelsen.

Hvis du gør brug af dine rettigheder, kan konsekvensen være, at du/dit barn i
nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte som medlem i OKSK.

7.8 Benyt dine rettigheder
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til OKSK, og vi vil behandle sagen inden for 30 dage.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]